ВХІД


Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть
Полный размерЗакрыть

Світові епідеміологічні характеристики поширеності порушень зору

Деталі

Варивончик Д. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна.


Резюме. Проведено бібліосемантичний аналіз визначень і класифікацій порушень зору. Систематизовано епідеміологічні дані щодо рівнів і причин сліпоти та слабкозорості у світі за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Систематизовано термінологічні визначення, що стосуються порушень зору. Наведено класифікацію ВООЗ порушень зору за ступенем. Визначено основні епідеміологічні характеристики порушень зору (за кількістю у світі та в регіонах ВООЗ, віковим розподілом, причинами). Наведено епідеміологічні дані щодо аномалій рефракції, катаракти, глаукоми, дегенеративних захворювань ока, діабетичної ретинопатії, інфекційних захворювань з ураженням ока (онхоцеркоз, лепра, трахома, вірус імунодефіциту людини / синдром набутого імунодефіциту), дитячої сліпоти, ксерофтальмії, травм органа зору. Висвітлено тенденції у зміні епідеміології та
профілактиці порушень зору протягом останніх двадцяти років.
Ключові слова: порушення зору, слабкозорість, сліпота, епідеміологія, профілактика.

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначення політики та пріоритетів у подоланні сліпоти неможливо без епідеміологічної оцінки рівнів і причин її поширеності на глобальному та національному рівнях. Тому в рамках реалізації глобальної ініціативи VISION 2020 Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) у 1995, 2002, 2004 і 2010 роках було здійсненооцінку порушень зору у світі [1, 2]. Актуальність публікації визначена необхідністю висвітлення глобальних епідеміологічних тенденцій сліпоти та слабкозорості, що дозволить провести їх порівняння з сучасною епідеміологічною ситуацією в Україні, визначити національні пріоритети, використати світовий досвіт у їх подоланні.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета роботи – систематизувати термінологічні визначення та глобальні епідеміологічні дані щодо поширеності порушень зору.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
У дослідженні проведено бібліосемантичний аналіз визначень і класифікацій порушень зору. Систематизовано епідеміологічні дані щодо рівнів і причин сліпоти та слабкозорості у світі за даними ВООЗ.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначення та класифікація
Визначення понять і єдність класифікації є методологічною основою для здійснення моніторингу та порівняння даних і закономірностей, які встановлюють дослідники в різних регіонах, країнах, соціальних групах населення тощо. Тому наводимо основні поняття, визнані міжнародною спільнотою, діяльність якої присвячена питанням офтальмологічної епідеміології.

Порушення зору (visual impairment) – це стан, за якого в пацієнта знижена гострота зору, який не вдається поліпшити навіть за використання окулярів, контактних лінз, хірургічного лікування чи ліків і який заважає людині виконувати щоденні завдання та задовольняти потреби.

Згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я (МКХ-10) виокремлено такі категорії втрати зору за зміною гостроти та полів зору (таблиця 1):
– без порушень зору (гострота зору від 1,0 до 0,7 умовних одиниць);
– слабкозорість (low vision) – неповна, часткова сліпота, зниження гостроти зору на більш здоровому оці від 0,6 до 0,05 умовних одиниць (категорії 0, 1, 2 за класифікацією МКХ-10). За ступенем порушень зору виокремлюють такі категорії слабкозорості: незначна (гострота зору від 0,6 до 0,3 умовних одиниць); помірна (гострота зору від 0,3 до 0,1 умовних одиниць); важка (гострота зору від 0,1 до 0,05 умовних одиниць);
– сліпота (blindness) – зниження гостроти зору на оці менше 0,05 або звуження поля зору менше 10° («трубчате» поле зору) (категорії 3, 4, 5). За ступенем порушень зору виокремлюють наступні категорії сліпоти: глибока (гострота зору від 0,04 до 0,02 умовних одиниць); майже повна (гострота зору менше 0,02 умовних одиниць або наявність світловідчуття); повна (немає світловідчуття). 

Згідно з МКХ-10 вирізняють такі нозологічні групи порушень зору (Н54.-):
– H54.0 – сліпота обох очей (порушення зору категорії 3, 4, 5 обох очей);
– H54.1 – сліпота одного ока, знижений зір іншого ока (порушення зору категорії 3, 4, 5 одного ока та категорії 1 або 2 іншого);
– H54.2 – знижений зір обох очей (порушення зору категорії 1 або 2 обох очей);
– H54.3 – неуточнена втрата зору обох очей (порушення зору категорії 9 обох очей);
– H54.4 – сліпота одного ока (порушення зору категорії 3, 4, 5 одного ока, нормальна гострота зору іншого);
– H54.5 – знижений зір одного ока (порушення зору категорії 1 або 2 одного ока, нормальна гострота зору іншого);
– H54.6 – неуточнена втрата зору одного ока (порушення зору категорії 9 одного ока, нормальна гострота зору іншого);
– H54.7 – неуточнена втрата зору (порушення зору категорії 9 БДУ (без додаткових уточнень)).

Також виокремлюють деякі інші медико-соціальні категорії порушень зору:
– порушення зору, які можливо попередити чи вилікувати (visual impairment is either preventable or curable), – сліпота чи слабкозорість, які можливо попередити чи вилікувати завдяки використанню доступних ресурсів;
– дитяча сліпота (childhood blindness) – група захворювань і станів, які виникають у дитячому чи підлітковому віці та призводять до розвитку сліпоти одразу чи в подальшому житті;
– соціальна чи юридична сліпота (практична сліпота) – зниження функціональної здатності зорового аналізатора до рівня, що не дає можливості здійснювати більшість видів професійної діяльності та обмежує можливість пересування та самообслуговування;
– професійна сліпота – зниження функціональної здатності зорового аналізатора до рівня, що не дає можливості займатися звичною (спеціальною) професійною діяльністю;
– виробнича сліпота – зниження функціональної здатності зорового аналізатора до рівня, коли особа не може працювати навіть під час застосування спеціальних оптичних приладів;
– абсолютна сліпота (absolute blindness) – повна відсутність функціональної здатності зорового аналізатора [3, 4].

Епідеміологія сліпоти у світі
За оцінками ВООЗ (2010 рік), у світі проживає 285 млн осіб, які мають порушення зору, з них 39 млн сліпих (0,56 % від усього населення) і 246 млн слабкозорих (3,5 %), тобто співвідношення сліпих до слабкозорих становить 1 : 6 (рисунок 1).

Таблиця 1
Категорії порушень зору за МКХ-10 (оцінюють незалежно: окремо для центрального поля зору, окремо для гостроти зору; підсумкова категорія встановлюється за найгіршим показником)

Категорії 
порушення зору

Центральне поле зору 
(навколо точки фіксації)
 
без урахування 
гостроти зору
Центральне поле зору 
(навколо точки фіксації)
 
без урахування 
гостроти зору

Гострота зору з максимально можливою
оптичною корекцією*


Максимальний 
показник менше ніж
Мінімальний 
показник рівний або більше ніж
Без незначних 
порушень зору або з ними
0 [0,6] 6/18, 3/10, 20/70
0,3 [0,25]
Слабкозорість 1 6/18, 3/10, 20/70
0,3 [0,25]
6/60, 1/10, 20/200
0,1
2 6/60, 1/10, 20/200
0,1 [0,09]
3/60, 1/20, 20/400
0,05
Сліпота 3 > 5 і < 10° 3/60, 1/20, 20/400
0,05 [0,04]
1/60, 1/50, 5/300, 20/1200
0,02 або підрахунок
пальців на відстані 1 м
4 < 5° 1/60, 1/50, 5/300, 20/1200 
0,02 [0,015] або підрахунок пальців на відстані 1 м
Наявність світловідчуття
5 Без світловідчуття
9

Невизначена або неуточнена

Примітка. *У квадратних дужках вказано показники, прийняті в Україні.

Рисунок 1
Частка сліпих і слабкозорих у загальній структурі населення світу за даними ВООЗ 2002 року

Моніторинг кількості сліпих у світі проводять з 1947 року. За цей період їх кількість збільшилася з 5 млн до 39 млн, тобто в 7,8 разів. За прогнозами ВООЗ, без реалізації програм боротьби зі сліпотою кількість сліпих у світі до 2020 року може збільшитись до 75–100 млн осіб (рисунок 2).

dia2 2016

Рисунок 2
Динаміка кількості сліпих у світі (млн осіб) за даними ВООЗ 2010 року

За даними ВООЗ, 80 % усіх випадків порушень зору можливо було б уникнути за використання сучасних знань і технологій. Близько 90 % осіб із порушенням зору живуть у країнах із низьким рівнем доходів. Станом на 2010 рік найбільшу поширеність порушень зору фіксують у країнах Азії (EMR, SEAR, WPR) (рисунок 3).

dia3 2016

Рисунок 3
Кількість слабкозорих (СЗ) і сліпих (СЛ) серед населення деяких регіонів на 1 млн населення за даними ВООЗ: AFR – Африка; AMR – Америка; EMR – Східне Середземномор’я; EUR – Європа; SEAR – Південно-Східна Азія; WPR – західна частина Тихого океану

Рівні слабкозорості та сліпоти мають тенденцію до зростання з віком. Близько 65 % слабкозорих і 82 % усіх сліпих – люди віком старше 50 років, хоча ця вікова група становить лише 20 % світового населення (таблиця 2). Глобальні дані ВООЗ свідчать, що основними причинами сліпоти в 16 млн таких осіб є: глаукома (33 %), вікова дегенерація макули (19 %) і діабетична ретинопатія (ДРП) (13 %).

Таблиця 2
Глобальна оцінка поширеності порушень зору за віком за даними ВООЗ 2010 року

tabl232016

У всьому світі основними причинами порушень зору є: некориговані аномалії рефракції (43,0 %) і неоперована катаракта (33,0 %). Менше значення мають: глаукома (2,0 %), вікова макулодистрофія (ВМД) (1,0 %), ДРП (1 %), трахома (1,0 %),
більма рогівки (1,0 %) та інші причини (зокрема онхоцеркоз, недостатність у харчуванні вітаміну А тощо) (18,0 %).
Причинами сліпоти є: катаракта (51,0 %), глаукома (8,0 %), ВМД (5,0 %), дитяча сліпота (4,0 %), більма рогівки (4 %), некориговані аномалії рефракції (3,0 %), трахома (3 %), ДРП (1 %) та інші причини (онхоцеркоз і недостатність у харчуванні
вітаміну А тощо) (21,0 %) (таблиця 3).

Таблиця 3
Основні причини слабкозорості та сліпоти у світі (%) за даними ВООЗ 2010 року

tabl332016

В економічно розвинутих країнах основними причинами порушень зору є: ДРП, аномалії рефракції, травми органа зору, дегенеративні захворювання сітківки, вроджені та спадкові захворювання ока. 
   Прогнозують, що до 2020 року катаракта, дитяча сліпота й аномалії рефракції залишаться основними причинами порушень зору. Тенденції останніх 20 років свідчать про неухильне зменшення інфекційних захворювань як причин порушень зору.
   На долю катаракти, що призвела до сліпоти 15–20 млн осіб (2000 рік), припадає близько 50 % випадків сліпоти та слабкозорості. За останнє десятиріччя кількість сліпих наслідок катаракти зросла на 25 %. Прогнозні розрахунки до 2020 року теж орієнтують на збільшення кількості сліпих унаслідок катаракти до 1,2 млрд, із яких 75 % припаде на країни, що розвиваються, а сліпими внаслідок катаракти можуть стати 35 млн осіб. 
   Друге місце серед причин сліпоти посідає трахома (15 %) – одне з найстаріших захворювань, відомих людству. Реалізація комплексних лікувально-профілактичних заходів у 50–60-х роках ХХ століття сприяла її ліквідації в Європі та більшості країн Азії, Америки. Проте, за даними ВООЗ, у світі проживає 5,6 млн осіб, які стали сліпими внаслідок трахоми, і 146 млн осіб, які потребують її активного лікування (2000 рік). 
   Глаукома спричинила сліпоту в 5,2–5,5 млн осіб на земній кулі. Проте, за оцінками ВООЗ, у світі проживає ще понад 105 млн осіб, у яких вона не виявлена або підозрюється, а близько 80 % такого контингенту припадає на країни, що розвиваються. Близько 30 % випадків сліпоти у країнах, що розвиваються, спричинені дефіцитом вітаміну А (ксерофтальмія, гемеролопія), онхоцеркозом і лепрою. 
   Ксерофтальмію щорічно реєструють серед 350 тис. дітей. На тлі дефіциту вітаміну А в харчуванні в дітей розвивається недостатність імунного захисту, яка збільшує ризик смерті в дитячому віці на 20 %. Завдяки профілактичному призначенню вітаміну А від сліпоти щороку можна врятувати 250 тис. дітей. У вагітних і жінок у пе ріод лактації розвивається гемералопія, що також потребує корекції харчового надходження вітаміну А.
   Унаслідок онхоцеркозу органа зору у світі стали сліпими близько 300 тис. осіб, переважно серед населення Африки (99 %) і частково в Південній Америці. Ризик бутиінфікованими онхоцеркозом і стати сліпими також мають 12 млн дітей.
   Лепра, на яку у світі хворіє близько 1,2 млн осіб, призвела до сліпоти в 100 тис. осіб.Діабетична ретинопатія найближчим часом може стати основною проблемою не тільки для економічно розвинутих держав, а й для країн із більш низьким економічним розвитком унаслідок зростання тривалості життя хворих на цукровий діабет. Якщо наприкінці XX століття на цукровий діабет у світі страждало 120 млн осіб, то в 2010 році їх кількість збільшилася до 221 млн, тобто вдвічі. При цьому слід особливо наголосити, що вже через 15 років після початку захворювання на цукровий діабет сліпота виникає в 2 % хворих, а в 10 % розвивається слабкозорість.
   Аномалії рефракції (міопія, гіперметропія, астигматизм, пресбіопія, косоокість)є також причинами слабкозорості та сліпоти. Близько 35 млн осіб потребують корекції окулярами.
   Травми органа зору, основними причинами яких є виробничий і дорожньо-транспортний травматизм у дорослих і побутовий травматизм у дітей, призвели до сліпоти більше ніж у 1 млн жителів економічно розвинутих країн, ставши причиною переважно монокулярної сліпоти.
   Дегенеративні захворювання ока спричинили сліпоту в 8 млн осіб, які проживають у економічно розвинутих країнах. Найчастіше вони пов’язані з захворюваннями макулярної зони, і 25 % осіб із цією патологією мають вік більше 80 років.
   Загалом, як свідчить аналіз, в економічно розвинутих країнах найбільшу поширеність сліпоти та слабкозорості спостерігають у осіб похилого віку. З віком зростає також і ризик виникнення сліпоти та слабкозорості (80 % усіх випадків сліпоти).
   На останні десятиріччя припадає виокремлення в офтальмології нової причини сліпоти – ураження органа зору інфікованих вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) і хворих на синдром набутого імунодефіциту (СНІД), сліпота в яких розвивається до 20 % унаслідок захворювання на цитомегаловірусний, герпетичний, туберкульозний та інший ретиніти, нейрофтальмологічну патологію тощо. З урахуванням стрімких темпів зростання таких хворих можна очікувати збільшення кількості сліпих цього контингенту, особливо в країнах із низьким економічним рівнем, де доступність до антиретровірусних препаратів для хворих значно обмежена через високу вартість лікарських засобів (терапію одного ВІЛ-інфікованого пацієнта на стадії СНІД оцінюють у 13–20 тис. доларів США).
   Дитяча сліпота посідає друге місце в структурі «років сліпоти» населення після катаракти. У світі живе 19 млн дітей із порушеннями зору, з яких 1,5 млн сліпих. Такі діти живуть переважно в країнах Африки та Азії. Щороку сліпне близько 500 тис. дітей, більшість із яких помирає до 1–2-річного віку від тих же причин, які викликали сліпоту. До 2020 року прогнозовано, що кількість сліпих дітей у світі сягне 2 млн. Більше ніж у 50 % випадків сліпоту в дітей можливо попередити чи вилікувати. За оцінками ВООЗ, у світі 12 млн дітей мають порушення зору, зумовлені аномаліями рефракції, які можливо діагностувати та коригувати, 1,4 млн дітей мають незворотну сліпоту та потребують медико-соціальної реабілітації, спеціального виховання та освіти. Причини дитячої сліпоти поділяють на:
1) загальні для всіх країн (75 % усіх випадків дитячої сліпоти): вроджені аномалії ока; вроджена катаракта; вроджена глаукома; спадкові захворювання сітківки; аномалії рефракції високого ступеня;
2) специфічні, залежно від економічного розвитку країн: 
– високий рівень: захворювання зорового нерва та зорових шляхів;
– середній рівень: ретинопатія недоношених;
– низький рівень: рогівкові помутніння внаслідок кору, недостатності вітаміну А, використання ліків; вроджена катаракта після краснухи [1, 2, 4–8].

 Зміни в епідеміології та профілактиці порушень зору протягом останніх 20-ти років

Незважаючи на глобальне постаріння населення, масштаби порушень зору у світі з початку 1990-х років зменшилися. Це зниження переважно зумовлено:
– зменшенням поширеності інфекційних хвороб органа зору (трахоми, онхоцеркозу, лепри тощо) внаслідок покращення загального соціально-економічного розвитку країн;
– зростанням доступу населення до якісної офтальмологічної допомоги;
– покращенням глобальної інформованості населення щодо можливості вирішення проблем, пов’язаних із порушенням зору (хірургія, оптична корекція тощо);
– ефективною реалізацією глобальних і національних заходів, спрямованих на попередження сліпоти.
   За останні 20 років спостерігається значний прогрес у галузі профілактики та лікування порушень зору в багатьох країнах. Його було досягнуто завдяки успішним міжнародним державно-приватним партнерствам. Це забезпечило прогрес у таких сферах:
– створення урядами національних програм щодо попередження порушень зору та боротьби з ними;
– інтеграція офтальмологічних служб у системи первинної та вторинної медикосанітарної допомоги з акцентом на надання доступних, недорогих і високоякісних послуг;
– реалізація санітарної освіти, спрямованої на попередження втрати зорових функцій і підвищення обізнаності, зокрема в школах;
– посилення керівної ролі урядів у міжнародних партнерствах за більш широкої участі приватного сектора.
   У 2013 році Всесвітня асамблея охорони здоров’я схвалила План дій для забезпечення загального доступу до здоров’я очей на 2014–2019 роки, Дорожню карту для держав-членів, Секретаріату ВООЗ і міжнародних партнерів, призначену для досягнення до 2019 року вимірного зменшення на 25 % масштабів порушень зору, які можливо попередити.
   Робота ВООЗ спрямована на зміцнення на національному рівні зусиль із ліквідації та попередження сліпоти; надання допомоги національним постачальникам медико-санітарних послуг у сфері лікування хвороб очей і на розширення доступу до офтальмологічних послуг, а також до реабілітації людей із залишковими порушеннями зору та сліпих людей.
   У зв’язку зі зростанням тягаря хронічних очних хвороб ВООЗ координує глобальні наукові дослідження для створення служб і розробки політики для боротьби з ДРП, глаукомою, ВМД і аномаліями рефракції. Для підтримки всеосяжних систем офтальмологічної допомоги ВООЗ продовжує забезпечувати епідеміологічну та технічну підтримку в галузі суспільної охорони здоров’я для державчленів [2, 5, 6, 8].

ВИСНОВКИ
   Як зазначає ВООЗ, 80 % випадків порушення зору можливо попередити. Реалізація Глобальної програми боротьби зі сліпотою сприяла покращенню офтальмологічної допомоги сліпим і слабкозорим, дозволила зменшити кількість хворих на інфекційні захворювання ока, які призводять до сліпоти (трахома, онхоцеркоз, лепра), і хвороб, які залежать від харчування (ксерофтальмія), покращити хірургічну допомогу хворим на катаракту, глаукому тощо. Але вказані захворювання досі залишаються провідними причинами сліпоти у країнах із низьким рівнем економіки, що пов’язано з недостатністю людських, фінансових, матеріально-технічних ресурсів, низьким санітарним рівнем, бідністю населення.
   Отже, розробка національної програми боротьби зі сліпотою та налагодження ефективного епідеміологічного моніторингу за нею є актуальним завданням, на реалізації якого сьогодні й повинні бути сконцентровані зусилля офтальмологів України, що дозволить знизити рівні офтальмологічної захворюваності, сліпоти та слабкозорості населення до 2020 року.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. IAPB. The Global Burden of Disease (GBD): 2010 Study. Available at: http://www.iapb.org/ what-does-gvd-data-tell-us. (accessed 18 December 2015).
 2. WHO. Prevention of Blindness and Visual Impairment. Available at: http://www.who.int/ blindness/en. (accessed 18 December 2015).
 3. WHO. Diseases of the eye and adnexa (H00-H59). In: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: 10th Revision (ICD-10): Version: 2016. Available at: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/VII. (accessed 18 December 2015).
 4. WHO. Change the Definition of Blindness. Available at: http://www.who.int/blindness/ Change%20the%20Definition%20of%20Blindness.pdf?ua=1. (accessed 18 December 2015).
 5. WHO. Visual impairment and blindness. Fact Sheet no. 282. Available at: http://www.who.int/ mediacentre/factsheets/fs282/en. (accessed 18 December 2015).
 6. IAPB. Blindness and Visual Impairment: Global Facts. Available at: http://www.iapb.org/ vision-2020/global-facts/guidance. (accessed 18 December 2015).
 7. WHO. Global Data on Visual Impairments: 2010. Available at: http://www.who.int/blindness/ GLOBALDATAFINALforweb.pdf. (accessed 18 December 2015).
 8. WHO. Priority Eye Diseases. Available at: http://www.who.int/blindness/causes/priority/en. (accessed 18 December 2015).

REFERENCES

 1. IAPB. The Global Burden of Disease (GBD): 2010 Study. Available at: http://www.iapb.org/ what-does-gvd-data-tell-us. (accessed 18 December 2015).
 2. WHO. Prevention of Blindness and Visual Impairment. Available at: http://www.who.int/ blindness/en. (accessed 18 December 2015).
 3. WHO. Diseases of the eye and adnexa (H00-H59). In: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: 10th Revision (ICD-10): Version: 2016. Available at: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/VII. (accessed 18 December 2015).
 4. WHO. Change the Definition of Blindness. Available at: http://www.who.int/blindness/ Change%20the%20Definition%20of%20Blindness.pdf?ua=1. (accessed 18 December 2015).
 5. WHO. Visual impairment and blindness. Fact Sheet no. 282. Available at: http://www.who.int/ mediacentre/factsheets/fs282/en. (accessed 18 December 2015).
 6. IAPB. Blindness and Visual Impairment: Global Facts. Available at: http://www.iapb.org/ vision-2020/global-facts/guidance. (accessed 18 December 2015).
 7. WHO. Global Data on Visual Impairments: 2010. Available at: http://www.who.int/blindness/ GLOBALDATAFINALforweb.pdf. (accessed 18 December 2015).
 8. WHO. Priority Eye Diseases. Available at: http://www.who.int/blindness/causes/priority/en. (accessed 18 December 2015).

Стаття надійшла в редакцію 22.11.2015 р.

Рецензія на статтю надійшла в редакцію 21.12.2015 р.

ПОЛВЕКА В МЕДИЦИНЕ ТРУДА

Деталі

KundievUI

 

 

  КУНДИЕВ Юрий Ильич

 

Зоя Федоровна: Глубокоуважаемый Юрий Ильич! Я бесконечно благодарна за то, что Вы смогли уделить внимание нашему новому журналу, поделиться своими мыслями по ряду некоторых проблемных вопросов здравоохранения Украины. Для
наших читателей это очень важно, поскольку Ваше мнение – это мнение ученого, организатора в науке и медицине и, наконец, мнение принципиального, порядочного и интеллигентного человека с огромным жизненным опытом. Позвольте спросить, как Вы расцениваете ситуацию, сложившуюся сегодня в здравоохранении? Каково Ваше отношение к реформам, и какими они должны быть?

Юрий Ильич: Нынешняя ситуация в здравоохранении, на мой взгляд, драматическая. Хроническое недофинансирование, нищенская заработная плата вынуждают медиков находить способы и средства для выживания, поддержания хотя бы сносного уровня жизни. Другое дело, что свои внутренние проблемы каждый решает сам и кто как может... При этом воспитание и моральные принципы в этих решениях играют далеко не последнюю роль. Вдумайтесь в то, что наши медики лишены возможности обновлять оборудование раз в 5 лет, хотя такая практика существует во всем мире. Это значит, что
ориентация идет не на завтрашний, а на вчерашний день. В большинстве учреждений стоит оборудование еще с советских времен. Это же касается и расходных материалов. В результате: нет современного оборудования, нет современных расходных материалов, нет современных технологий диагностики и лечения. Это вещи взаимосвязанные. А заработная плата? Нельзя забывать о том, что именно ее уровень и отражает отношение общества к медикам, а он в 2 раза ниже, чем средний по Украине. Это и значит, что именно таким образом государство оценивает работу медицинских работников, а следовательно, и здоровье людей. Теперь о реформах. О них очень много разговоров, много кривотолков, много шума, а нередко и спекуляций. Правда, дело-то не сдвигается с места ни на йоту. Я убежден, что сегодня медицина нуждается в экстренных мерах. Не секрет, что
в нынешних условиях 49 статья Конституции Украины, которую все мы и рады были бы выполнять, не жизнеспособна, и выполнение ее нереально. Значит, надо выработать правила, равные и приемлемые для всех, по которым необходимо ор-
ганизовать работу медицинских учреждений. А именно: люди состоятельные должны оплачивать лечение (страховой полис, взносы и т. д.), а бедные и не способные платить люди должны получать поддержку государства. Такие системы есть, и они успешно работают в ряде стран. У нас, к сожалению, все под одну гребенку, что в корне неправильно. Страховая медицина, безусловно, является наилучшим решением вопроса. Однако узаконить и внедрить ее в медицинскую практику будет не так-то просто. Кто будет оплачивать страховку? Понятно, что речь в первую очередь может идти о государстве или работодателе. Сегодня государство, как известно, оплачивает медицинскую помощь по самому низкому тарифу, а отечественный работодатель устремлен исключительно в сторону получения прибыли, причем прибыли максимальной и в максимально короткие сроки.
В результате здоровье рабочих и служащих в его поле зрения не попадает. В конце концов, сами пациенты могли бы оплачивать страховой полис, но они в основной своей массе настолько бедны, что просто не в состоянии это сделать.

Зоя Федоровна: На мой взгляд, существует некоторая проблема, связанная с тем, что отличить бедных от богатых не всегда просто. Господа «Корейки» и в наши дни существуют и встречаются достаточно часто. Что интересно, они как-то агрессивно предъявляют свои права на бесплатное лечение, в том числе и на плановые хирургические вмешательства с использованием дорогостоящих импортных медикаментов и материалов.

Юрий Ильич: Да. В определенной степени такая проблема связана с иждивенческой психологией, укрепившейся у наших людей с советских времен. Изменить ее не так просто, но надо пытаться это сделать. Другого пути нет.

Зоя Федоровна: Если говорить о страховой медицине, то какой она должна быть? Государственной или приватной?

Юрий Ильич: У меня как-то больше доверия к государственным страховым компаниям. Хотя, безусловно, другие формы собственности в сфере страховой медицины могут быть, и я думаю, будут.

Зоя Федоровна: Как, на Ваш взгляд, можно изменить такое пренебрежительное и подчас оскорбительное отношение к медицине, которую по-прежнему относят к сфере обслуживания? К сожалению, по понятным причинам, специфические тематики раскручивают СМИ. На днях в программе «Эхо Украины» я с содроганием услышала поставленный на голосование вопрос: «Медицина лечит или калечит?». К счастью, ответ был обнадеживающим.
Юрий Ильич: Да, действительно, очень обидно, что в нашей стране такое отношение к медикам в последние годы присутствует, в то время как большинство врачей беззаветно преданы своему делу и честно трудятся в чрезвычайно
непростых условиях. Кроме того, я с сожалением воспринимаю практику активного выезда наших граждан в зарубежные клиники. С одной стороны, в большинстве случаев этим пользуются люди с возможностями и с отнюдь не сложными диагнозами, требующими каких-то особых усилий для решения. С другой стороны, очень обидно, что финансовые потоки уплывают с Украины, вместо того, чтобы усиливать материально-техническую базу наших медицинских учреждений. Что касается престижа учреждения, то хочется верить, что с повышением заработной платы и с модернизацией материально-технической базы изменятся и «лица» медицинских учреждений, а с ними – и отношение к медицине в целом.

Зоя Федоровна: Что Вы думаете о системе образования в медицине? В частности, хотелось бы услышать Ваше отношение к университетским клиникам? О них в последнее время достаточно часто говорят как о панацее в медицинском образовании.

Юрий Ильич: Я не совсем понимаю, зачем университетские клиники вообще нужны: для обособленности, финансовой независимости или экономической целесообразности? Сейчас не хочется переходить на конкретные примеры, но скажу, что в последнее время такой опыт некоторых известных вузов Украины выглядел как-то удручающе. Я с удовольствием вспоминаю свои студенческие годы, когда клинические кафедры располагались в наиболее крупных медицинских учреждениях. Никто не говорил об университетских клиниках в том смысле, который вкладывают в это сейчас, но это по факту и были университетские клиники. С больiшим вниманием мы вместе с преподавателями кафедр и врачами клиник участвовали в обходах профессоров, слушали их, впитывали каждое слово. Правда, вполне понятно, что это становится возможным, если руководителям кафедр есть что сказать, что показать, чему научить, чем поделиться. Когда они располагают необходимым для этого клиническим и хирургическим опытом, научным багажом, квалификационными приоритетами, тогда не возникает никаких условий для возникновения внутренних конфликтов. Высокая квалификация, культура, интеллигентность, совместная профессиональная и педагогическая деятельность и становятся залогом паритетных отношений в клинике. А если этого нет, тогда ситуация для клиники может стать неприемлемой.

Зоя Федоровна: Считаете ли Вы возможным и целесообразным использовать учреждения НАМН Украины в качестве учебных баз для подготовки будущих врачей?

Юрий Ильич: Я целиком и полностью поддерживаю эту идею. Нельзя забывать, что институты НАМН Украины являются передовым рубежом отечественной медицины, несмотря на существующие трудности. Было бы большой ошибкой не использовать их возможности для подготовки нового поколения врачей. Думаю, что и высококвалифицированные кадры этих учреждений, профессоры и члены академии могут и должны подключаться к педагогическому процессу. В качестве баз для клинических кафедр необходимо использовать передовые клиники, где лечебный процесс осуществляется на высоком уровне, где сконцентрирована наиболее современная аппаратура, технологии, где выполняются серьезные операции и проводятся многочисленные научные исследования. Более того, уже сейчас в НАМН изучается вопрос об организации в ее структуре высшего учебного заведения.

Зоя Федоровна: Как Вы полагаете, кто должен руководить медицинской отраслью вообще и в частности в Украине? Этот вопрос часто обсуждают открыто и в кулуарах. Мы слышим неоднозначные мнения. Более того, мы видим и разные административные решения при назначении руководителей различных ведомств.

Юрий Ильич: Я уверен, что руководство медициной можно доверить только хорошо подготовленному в сфере организации здравоохранения профессионалу, получившему достойную подготовку в области медицинского менеджмента и хорошее медицинское образование.

Зоя Федоровна: Хотелось бы услышать Ваше отношение к количеству научных трудов (монографий, статей, тезисов). Стало модным даже гордиться бесконечным списком трудов. Сколько, на Ваш взгляд, ученый может написать таких трудов, если говорить о серьезном и реальном в них участии? Не секрет, что как только человек становится руководителем кафедры или учреждения, список его научных трудов начинает «множиться» в геометрической прогрессии.

Юрий Ильич: Я абсолютно уверен, что такая практика недопустима, но, к сожалению, она сегодня имеет место быть. Очень часто такими трудами завалены полки институтских библиотек. Но кто их читает? Мне вспомнилась одна реплика Максима Горького. На одном из мероприятий он громко произнес: «Великое дело делаем, товарищи!», а потом тихо добавил: «Но только кому это надо?». Вы только вдумайтесь, у великого Ивана Петровича Павлова за всю его творческую жизнь было опубликовано 48 научных работ, и по сегодняшним меркам его не избрали бы в Академию. Но какие это были работы! Хочу Вам сказать, что у меня есть нерушимое правило: публиковать работы с диссертантами и соискателями только после защиты, как обобщение результатов совместных исследований.

Зоя Федоровна: Да, Юрий Ильич! У меня был реальный повод в этом убедиться. Однако хочу сказать, что в научных кругах такой подход – большая редкость. Сегодня мы наблюдаем повальное увлечение индексами цитирования. И не только увлечение, а настоятельное требование производить оценку научной деятельности по таким индексам. В мире эта практика давно существует. Однако в теперешних условиях такие настоятельные требования, равно как и появление специальных рекомендаций и модификаций уже известных систем расчета, мне кажется, выглядят несколько странно. Что Вы думаете по этому поводу?

Юрий Ильич: Я считаю, что необходимо пользоваться уже известными системами наукометрии, например, индексом Хирша. Он общепризнан и не нуждается в усовершенствовании. Вместе с тем вводить индексы цитирования для оценки работы научных работников и научных учреждений надо с умом. В любом случае оценка экспертов крайне важна.

Зоя Федоровна: Каково Ваше отношение к структуре лечебных учреждений? Не кажется ли Вам, что коечный фонд наших стационаров несколько перегружен? При этом расчет штата учреждения в целом и его отдельных подразделений производится по чрезвычайно устаревшим стандартам, в основе которых лежит не пролеченный больной, а койко-место?

Юрий Ильич: Во-первых, койка койке рознь. Одно дело – койки хирургических стационаров, а другое – койки чисто терапевтические, профилактические или койки в так называемых хосписах. Нельзя легкомысленно подходить к изменению
и сокращению структуры и штата. На мой взгляд, необходимо наконец-то рассчитать стоимость и рентабельность коек, не забывая о той важной роли, которую они играют в процессе лечения и реабилитации пациентов в сложившихся непростых социально-экономических условиях. По большому счету, сегодня такими данными точно никто не располагает. Для определения численности коечного фонда в структуре лечебных учреждений было бы разумно привлечь высокопрофессиональных математиков, экономистов и специалистов по системному анализу институтов НАН Украины, которые смогли бы оказать в этом деле неоценимую помощь.

Зоя Федоровна: Что бы Вы хотели пожелать молодому и более старшему поколению офтальмологов и врачей других специальностей? 

Юрий Ильич: Прежде всего, хочу всем пожелать оптимизма! Ни в коем случае нельзя утратить надежду на то, что в Украине в обозримом будущем всетаки произойдут позитивные сдвиги, которые мы с таким нетерпением ожидаем последние годы. Ведь мы с Вами, я в этом уверен, все для этого делаем.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Деталі

Час стрімко минає – і черговий номер журналу вітає Вас у 2016 році! Нехай цей рік буде сповнений найяскравіших подій із проявами мудрості та людяності, миру, добробуту, любові, дружніх почуттів і креативної енергії.

Рада повідомити, що минулого року Міжнародним центром ISSN у Парижі журналу присвоєно міжнародний стандартний серійний номер для друкованих видань (International Standard Serial Number) – ISSN 2413-7332.

У 2015 році почав працювати електронний сайт журналу (www.oculist.in.ua), де всі охочі зможуть ознайомитися з повним змістом видання, скористатися архівом і отримати важливу актуальну інформацію. Також 2016 рік почався з визначної події – «Міжнародний науково-практичний журнал “Офтальмологія”» було включено до Переліку наукових фахових видань України, рекомендованих МОН України (Наказ МОН України від 09.03.2016 р. № 241).

Ще раз щиро дякую всім, хто підтримав і підтримує «новонароджене» видання на шляху його професійного становлення.

З повагою та щирими побажанням и,
Головний редактор
«Міжнародного науково-практичного журналу “Офтальмологія”»,
Завідувач кафедри хірургічних хвороб з
курсом офтальмології КМУ УАНМ,
Лауреат державної премії України,
Заслужений лікар України,
Член-кореспондент НАМН України,
доктор медичних наук, професор
ЗОЯ ВЕСЕЛОВСЬКА

Сторінка 1 із 4